Smålandslägret

 Smålandslägret 

Vi i Sydöstra kommer inte anordna några läger i den närmaste framtiden!!

Vi hänvisar till Södra LA´s läger i Älghult under våren

Arbetskommittén Sö La.