Nytt från arbetskommittén

Utdrag från protokoll 2/4-19

Information från SCK’s Årsmötetmöte

Kort inf. från dem som fanns på plats.

God uppslutning – 233 medlemmar på plats.

Ny styrelse valdes med klar majoritet. Presentation finns på SCK’s hemsida.

Ekonomisk redovisning

Wanda informerade om den ekonomiska ställningen. Ingen förändring sedan förra mötet.

Se länk i FB.

Läger – rapport

Anmälan pågår till slutet av april

Inkommen skrivelse

Frågor rörande klubbmästerskap i nosework har inkommit via mail till ordf. Hänvisas vidare till huvudklubbens ansvar.

Information från styrelsen SCK

Informationsbrev LA-kommitén – Se mail 190331 – Ordf. representerar Sydöstra

Enkät exteriörbeskrivning – Se mail 190331

Förslag till centrala LA-kommittéen från Kenneth – se länk i FB.

Karin representant.

Hemsidan

Förslag från Kenneth – se länk i FB. Bearbetas vidare.

Kommitémedlemmarnas uppdrag inom styrelsen ska ej anges på hemsidan. Endast inf. om kontaktperson och webbansvarig.

_____________________________________________

Utdrag från protokoll 11/2-19

 

Kennel Dantos genomför exteriörbeskrivning i Mönsterås 12/5.

Dantos-hundar har företräde – övriga i mån av plats.

______________________________________________

Utdrag från protokoll

Nya Arbetskommittén har den 16/12 haft sitt första möte.

Beslutades att ny flik ska läggas upp på hemsidan med rubriken ”Aktuellt från arbetskommittén” där information till medlemmarna kommer att förmedlas.

Två representant till distriktet har utsetts:

Blekinge – Per Lindberg, Småland – Karin Carlson, Östergötland – vakant

Kommande aktiviteter 2019 har diskuterats. Mer inf. kommer i februari.

Vårt distrikt är stort och, för att kunna genomföra lokala aktiviteter, så behövs representanter som kan ansvara för och hjälpa till med dessa arrangemang. Är du intresserad, så hör av dig arbetskommittén. Kontaktuppgifter kommer att finnas tillgängliga på hemsidan inom kort.

Frågan om Centralstyrelsens agerande angående RAS lyftes vid mötet.

Karin Carlson fick uppdraget att, i egenskap av ordf. för lokalområdet, kontakta ordf. i centralstyrelsen och kräva ut det förslag som har skickats till SBK.

Har du frågor/förslag som du vill att arbetskommittén ska lyfta, så mailar du till ordförande – ordforande(at)scksolo.se

Arbetskommittén träffas igen den 3/2 – 19.