Nytt från arbetskommittén

 

Minnesanteckningar från Arbetskommitténs möte 191205.

Telefonmöte via Facebook

Närvarande: Karin Carlson, Wanda Forsberg, Kenneth Niklasson, , Maragareta Nilsson, Marie Palm.

Årsavslut 20191215

– 7 personer anmälda

– Smörgåstårta från ICA Lenhovda – Lax & räkor – Karin beställer

– Noblesse till kaffet – Marie handlar + kaffe och mjölk

– Diskussion kring dagordning inför årsavslut – Karin sammanställer

– Verksamhetsberättelse – Karin sammansställer

– Ekonomisk redovisning – Wanda

Nästa möte

– Årsslut i Lenhovda 15/12, kl. 11.00..

Antecknade gjorde

Marie Palm

_____________________________________________________________________________

Minnesanteckningar från Arbetskommitténs möte 191104.

Telefonmöte via Facebook

Närvarande: Karin Carlson, Wanda Forsberg, Pelle Axelsson, Kenneth Niklasson, Maragareta Nilsson, Marie Palm.

Ekonomisk rapport Wanda

Se länk FB.

Skrivelser

– Inga inkomna

Årsavslutning 2019-12-15, Lenhovda

Karin lägger ut i handboken

– Mat/Fika – Karin undersöker alternativ

– Ingen har anmält intresse för att arbeta i kommitéen kommande år

– Förslag låta Lo vara vilande?

– Inf. till huvudstyrelsen?

Budget 2020

– Avvakta årsslut

Nästa möte

– Årsslut i Lenhovda 15/12, kl. 11.00..

Antecknade gjorde

Marie Palm

 

___________________________________________________________________________

Minnesanteckningar från Arbetskommitténs möte 190930.

Telefonmöte via Facebook

Närvarande: Karin Carlson, Wanda Forsberg, Monica Peterson, Pelle Axelsson, Kenneth Niklasson, Maragareta Nilsson, Marie Palm.

Ekonomisk rapport Wanda

Diskussion kring ekonomin för lägret.

Aktiviteter

– Inga inkomna

Lägret 2019

Maria Karlsson har skickat lägerrapport till Colliebladet.

Årsavslut

-Söndag 9/2 i Lenhovda (Ändrad datum efter mötet – se kommande minnesanteckningar)

– Annonseras på hemsidan, Facebook, Colliebladet

Övrigt

-Hoppa över lägret 2020?(Krock med andra aktiviteter) – Frågan lyfts på årsmötet.

– Erbjuda även för intressenter utanför Sydöstra?

– Begränsa antal deltagare för att styra ekonomin?

– Annat alternativ – Kostnad?

– Senare på hösten?

– Samträningsläger maj/juni?

Nästa möte

-Måndag 4/11,kl. 19.00 via Facebook.

Antecknade gjorde

Marie Palm

_____________________________________________________

Minnesanteckningar från Arbetskommitténs möte 190826.

Telefonmöte via Facebook

Närvarande: Karin Carlson, Wanda Forsberg, Monica Peterson, Pelle Axelsson, Kenneth Niklasson, Margareta Nilsson, Marie Palm.

Ekonomisk rapport Wanda

– Färre deltagare vid lägret påverkar. Konkurrens från andra.

– Exteriörbeskriving – Beskrivare fått för högt arvode – detta utifrån beskrivarens krav.

Skrivelser

– Inga inkomna

Lägret 2019

Maria Karlsson inkommer med skriftlig rapport. Lyfts vid nästa möte.

Aktiviteter

– Collie-promenad? Inget intresse – ingen vill ansvara för att ordna.

Lokalområdeskonferens i Gimo

– Avståndet gör att ingen från Lo Sydost kan medverka fysiskt.

– Karin meddelar att hon kan medverka via nätet.

– Mer central plats efterfrågas.

Årsmöte

– 1/2 -20 alt. 8/2 – 20 i Lenhovda.

– Karin kontaktar Åse för bokning.

– Kallelse /Inbjudan – Karin och Kenneth formulerar

– Annons hemsidan + FB + Colliebladet

– Efterfrågas förslag på nya medlemmar i arbetskommitéen

– Förslag för ny lägerkommitée

Hemsidan

– Gästsidan – ingen använder. Beslut ta bort – mindre jur. koll.

– FB – antalet medlemmar ökat med 10 senaste månaden

Collie-SM – 1/8 -20.

– Krock med lägret.

– Samarbete med Södra i månadsskiftet april/maj?

Rapport från lägret 2019

– till Colliebladet 2+3.

Nästa möte

– Måndag 30/9, kl. 20.00 via Facebook.

Antecknade gjorde

Marie Palm

____

Minnesanteckningar från Arbetskommitténs möte 190604.

Telefonmöte via Facebook

Närvarande: Karin Carlson, Wanda Forsberg, Margareta Nilsson-Stahl, Pelle Axelsson, Kenneth Niklasson, Marie Palm.

Föregående möte

Inget att tilläga

Ekonomisk redovisning

Se FB-länk

Läger – rapport

Få anmälningar

Spår – 4 anmälda

Sök – 3 anmälda

Inf/Annons har funnits i Colliebladet, Facebook, andra Lokalområdes hemsidor

Sista anmälningsdag 27/6 – Karin och Kenneth ordnar med fler annonser.

Aktiviteter

– Lägret – se förra pukten.

Älghultlägret konkurrerar – drar fullt – jobbar utan instruktörer – alla hjälper alla.

Samarrangera nästa år (2020)?

-2020 Collie-SM i Helsingborg – första helgen i augusti

– Idé/förslag – Collie-promenad? – Wanda kollar Ljungholmarna om möjligt med en sådan aktivitet.

Vi följer upp

Inkomna skrivelser

Utställning 2021

– Lo-rapport & ansökan till styrelsen – ingen ansökan från LoSyd inför 2021.

– Utbetalda arvoden redovisas till SCK’s kassör – nytt dokument används fr o m nästa utbetalning

Nästa möte

– Måndag 24/6, kl. 20.00 via Facebook.

Maria Karlsson bjuds in för avstämning krin glägret – Karin kontaktar.

Antecknade gjorde

Marie Palm

_________________________________________________

Utdrag från protokoll 2/4-19

Information från SCK’s Årsmötetmöte

Kort inf. från dem som fanns på plats.

God uppslutning – 233 medlemmar på plats.

Ny styrelse valdes med klar majoritet. Presentation finns på SCK’s hemsida.

Ekonomisk redovisning

Wanda informerade om den ekonomiska ställningen. Ingen förändring sedan förra mötet.

Se länk i FB.

Läger – rapport

Anmälan pågår till slutet av april

Inkommen skrivelse

Frågor rörande klubbmästerskap i nosework har inkommit via mail till ordf. Hänvisas vidare till huvudklubbens ansvar.

Information från styrelsen SCK

Informationsbrev LA-kommitén – Se mail 190331 – Ordf. representerar Sydöstra

Enkät exteriörbeskrivning – Se mail 190331

Förslag till centrala LA-kommittéen från Kenneth – se länk i FB.

Karin representant.

Hemsidan

Förslag från Kenneth – se länk i FB. Bearbetas vidare.

Kommitémedlemmarnas uppdrag inom styrelsen ska ej anges på hemsidan. Endast inf. om kontaktperson och webbansvarig.

_____________________________________________

Utdrag från protokoll 11/2-19

 

Kennel Dantos genomför exteriörbeskrivning i Mönsterås 12/5.

Dantos-hundar har företräde – övriga i mån av plats.

______________________________________________

Utdrag från protokoll

Nya Arbetskommittén har den 16/12 haft sitt första möte.

Beslutades att ny flik ska läggas upp på hemsidan med rubriken ”Aktuellt från arbetskommittén” där information till medlemmarna kommer att förmedlas.

Två representant till distriktet har utsetts:

Blekinge – Per Lindberg, Småland – Karin Carlson, Östergötland – vakant

Kommande aktiviteter 2019 har diskuterats. Mer inf. kommer i februari.

Vårt distrikt är stort och, för att kunna genomföra lokala aktiviteter, så behövs representanter som kan ansvara för och hjälpa till med dessa arrangemang. Är du intresserad, så hör av dig arbetskommittén. Kontaktuppgifter kommer att finnas tillgängliga på hemsidan inom kort.

Frågan om Centralstyrelsens agerande angående RAS lyftes vid mötet.

Karin Carlson fick uppdraget att, i egenskap av ordf. för lokalområdet, kontakta ordf. i centralstyrelsen och kräva ut det förslag som har skickats till SBK.

Har du frågor/förslag som du vill att arbetskommittén ska lyfta, så mailar du till ordförande – ordforande(at)scksolo.se

Arbetskommittén träffas igen den 3/2 – 19.