Hem

Välkommen till Svenska Collieklubben Sydöstra La.  

 

 

 Här har du chans att få träffa andra collieägare.SCK Liten

Du som har collie och / eller är intresserad av collie välkommen till våra träffar av olika slag.

Vi arrangerar inom La både Mentalbeskrivning  MH och
Mentaltest  MT.

Vi ser gärna att du beskriver / testar din collie hos oss, och även går med som publik.  Att delta  på dessa beskrivningar och tester är viktigt då det hjälper oss att få en bra collie även i framtiden.

Varmt Välkomna till våra Aktiviteter !

 

Kallelse till årsavslutning i SCK Sö La

 Söndagen den 22/11-15 kl. 11.00

 Studiefrämjandet lokaler, Kronobergsgatan 7 Växjö (Ingång mitt emot Broqvist konditori)

Anmälan gör du senast den 16/11-15 till Åse via mail eller SMS om man vill ha fika.

Mail & tfn till Åse hittar du under rubriken ”Sydöstra, kommiteer”

Hjärtligt välkomna !

Vandringspriser 2015

Glöm inte att ansöka om Sydöstra La fina vandringspriser för 2015.

Vilka priser du kan söka om och statuter hittar du under rubriken ”Medlemssidor”

Ansökningarna skall skriftligen vara sekreteraren tillhanda senast den 5/11-15

Sommar Sydöstra La