Hem

Kallelse till årsmöte

Söndag 4/12 kl.11:00 är det årsmöte i SCK’s Sydöstra La.
Plats: Smöök’s lokaler på Apoteksgatan 9 i Lenhovda
Anmälan: Senast 27/11 till Åse Adolfsson 073-9771438 ase.adolfsson@hotmail.com
Glöm inte att ange ev allergier

OBS:

Enligt beslut på förra årsmötet kommer samtliga vandringspriser att begäras in för inventering och avslut.
Det innebär att det inte går att söka något av våra vandringspriser i år.
Vi kommer att ha ett diskussionsforum kring ett alternativ till vandringspriserna och för att fortsätta uppskatta medlemmarnas deltagande på tävlingar med sina collie.

Välkommen till Svenska Collieklubben Sydöstra La.  

I Sydöstra La av Svenska Collieklubben har du chans att få träffa andra collieägare.SCK Liten

Du som har collie och / eller är intresserad av collie välkommen till våra träffar av olika slag.

Vi arrangerar inom La både Mentalbeskrivning  MH och
Mentaltest  MT.

Vi ser gärna att du beskriver / testar din collie hos oss, och även går med som publik.  Att delta  på dessa beskrivningar och tester är viktigt då det hjälper oss att få en bra collie även i framtiden.

Varmt Välkomna till våra Aktiviteter !